โปรแกรมสวิตเซอร์แลนด์ ชิลธอร์น-อเล็ตซ์อารีนา 7 วัน 4 คืน

สวิตเซอร์แลนด์ ชิลธอร์น-อเล็ตซ์อารีนา 7 วัน 4 คืน สวิตเซอร์แลนด์ ชิลธอร์น-อเล็ตซ์อารีนา 7 วัน 4 คืน สวิตเซอร์แลนด์ ชิลธอร์น-อเล็ตซ์อารีนา 7 วัน 4 คืน
Highlights
  • เริ่มต้นที่ : 95,999.-
  • รหัสโปรแกรม : EU-EK1851
  • เดินทางช่วง : เมษายน 2565
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2565
*-
20 0 20 89,999.- 89,999.- 0.- 0.- 18,900.- -
จอง 13 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2565
*-
20 0 20 89,999.- 89,999.- 0.- 0.- 18,900.- -
จอง 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565
*-
20 0 20 89,999.- 89,999.- 0.- 0.- 18,900.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม