โปรแกรมเลทส์โก เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี๋ 4D3N BY QH

เลทส์โก เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี๋ 4D3N BY QH เลทส์โก เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี๋ 4D3N BY QH เลทส์โก เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี๋ 4D3N BY QH
Highlights

ทะเลทรายแดงมุยเน่

นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายขาว

อุโมงค์กู๋จี๋

ตลาดเบนถัน

หมู่บ้านชาวประมง

ลําธารนางฟ้า

  • เริ่มต้นที่ : 9,900.-
  • รหัสโปรแกรม : LGVN-QH1872
  • เดินทางช่วง : เมษายน-พฤษภาคม 2565
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน :
รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม