โปรแกรมเวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4D3N BY VZ

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4D3N BY VZ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4D3N BY VZ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4D3N BY VZ
Highlights

พักบานาฮิลส์ 1 คืน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ 
สะพานมือยักษ์ 
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
เมืองโบราณฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
พิเศษ!! ลิ้มชิมรสเมนูกุ้งมังกร

  • เริ่มต้นที่ : 12,990.-
  • รหัสโปรแกรม : LGVN-VZ1884
  • เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 26 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
จอง 17 ก.ค. - 20 ก.ค. 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
จอง 24 ก.ค. - 27 ก.ค. 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
จอง 21 ส.ค. - 24 ส.ค. 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
จอง 11 ก.ย. - 14 ก.ย. 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
จอง 25 ก.ย. - 28 ก.ย. 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
จอง 9 ต.ค. - 12 ต.ค. 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
จอง 23 ต.ค. - 26 ต.ค. 2565 15 0 15 14,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม