กรุงปารีส เป็น “เมืองแห่งความรัก”

หอไอเฟล  แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์+มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล

มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง

อิสระช้อปปิ้งตามอธัยาศัย

พระราชวังแวร์ซายส์

ล่องเรือบาโตมูช

เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

 

" />

โปรแกรมเลทส์โก ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7D4N BY SQ

เลทส์โก ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7D4N BY SQ เลทส์โก ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7D4N BY SQ เลทส์โก ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7D4N BY SQ
Highlights

กรุงปารีส เป็น “เมืองแห่งความรัก”

หอไอเฟล  แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์+มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล

มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง

อิสระช้อปปิ้งตามอธัยาศัย

พระราชวังแวร์ซายส์

ล่องเรือบาโตมูช

เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

 

  • เริ่มต้นที่ : 48,990.-
  • รหัสโปรแกรม : LGEU-SQ1885
  • เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 12 ส.ค. - 18 ส.ค. 2565 15 0 15 49,990.- 0.- 0.- 0.- 8,900.- -
จอง 16 ก.ย. - 22 ก.ย. 2565 15 0 15 49,990.- 0.- 0.- 0.- 8,900.- -
จอง 12 ต.ค. - 18 ต.ค. 2565 15 0 15 49,990.- 0.- 0.- 0.- 8,900.- -
จอง 22 ต.ค. - 28 ต.ค. 2565 15 0 15 49,990.- 0.- 0.- 0.- 8,900.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม