โปรแกรมตรัง ปังปัง 3D2N

ตรัง ปังปัง 3D2N ตรัง ปังปัง 3D2N ตรัง ปังปัง 3D2N
Highlights
  • เริ่มต้นที่ : 6,555.-
  • รหัสโปรแกรม : PBTH-S-SL1894
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2565 16 0 16 6,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 13 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2565 16 0 16 6,555.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2565 16 0 16 6,555.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 18 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2565 16 0 16 7,555.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 24 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2565 16 0 16 7,555.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 4 ก.ค. - 6 ก.ค. 2565 16 0 16 6,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 19 ก.ค. - 21 ก.ค. 2565 16 0 16 6,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 22 ก.ค. - 24 ก.ค. 2565 16 0 16 7,555.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 8 ส.ค. - 10 ส.ค. 2565 16 0 16 6,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 16 ส.ค. - 18 ส.ค. 2565 16 0 16 6,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 24 ส.ค. - 26 ส.ค. 2565 16 0 16 6,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 29 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565 16 0 16 6,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 7 ก.ย. - 9 ก.ย. 2565 16 0 16 6,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 26 ก.ย. - 28 ก.ย. 2565 16 0 16 6,999.- 0.- 0.- 0.- 5,999.- -
จอง 8 ต.ค. - 10 ต.ค. 2565 16 0 16 8,555.- 0.- 0.- 0.- 7,555.- -
จอง 28 ต.ค. - 30 ต.ค. 2565 16 0 16 8,555.- 0.- 0.- 0.- 7,555.- -
จอง 29 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565 16 0 16 8,555.- 0.- 0.- 0.- 7,555.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม