ล่องเรือหลังคากระจก Lover Boat Cruise

หมู่บ้านกีธูร์น , หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

อะโตเมียม , จัตุรัสกร็องปลัส

เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส

มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ท

ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

ประตูชัยฝรั่งเศส

ถนนช็องเซลิเซ่

ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เอาท์เล็ท ลาวาเล่

ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้

" />

โปรแกรมเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลล์ ปารีส) 8D5N BY EY

เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลล์ ปารีส) 8D5N BY EY เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลล์ ปารีส) 8D5N BY EY เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลล์ ปารีส) 8D5N BY EY
Highlights

ล่องเรือหลังคากระจก Lover Boat Cruise

หมู่บ้านกีธูร์น , หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

อะโตเมียม , จัตุรัสกร็องปลัส

เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส

มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ท

ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

ประตูชัยฝรั่งเศส

ถนนช็องเซลิเซ่

ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เอาท์เล็ท ลาวาเล่

ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้

  • เริ่มต้นที่ : 49,990.-
  • รหัสโปรแกรม : LGEU-EY1895
  • เดินทางช่วง : มิถุนายน - สิงหาคม 2565
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 20 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2565 32 0 32 51,990.- 0.- 48,990.- 0.- 9,400.- -
จอง 22 ส.ค. - 29 ส.ค. 2565 32 0 32 51,990.- 0.- 48,990.- 0.- 9,400.- -
จอง 29 ส.ค. - 5 ก.ย. 2565 32 0 32 49,990.- 0.- 46,990.- 0.- 9,400.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม