ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชม 2 ม้าไม้ เมืองทรอย
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
 • เที่ยวไม่เหนื่อยบินภายใน 1 เที่ยว  (Turkish Airlines)
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • นั่ง กระเช้าขึ้นสู่เนินเขา Pierre Loti Hill
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย 
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เอฟฟิซุส และ เปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE
 • พิเศษ 1 ปี มีครั้งเดียว ชมทุ่ง ลาเวนเดอร์ ที่สวยงามของตุรกี เริ่มกลางมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2565
 • " />

  โปรแกรมTURKIYE WONDERFUL LAVENDER ตุรเคีย ลาเวนเดอร์ 9 วัน 6 คืน

  TURKIYE WONDERFUL LAVENDER ตุรเคีย ลาเวนเดอร์ 9 วัน 6 คืน TURKIYE WONDERFUL LAVENDER ตุรเคีย ลาเวนเดอร์ 9 วัน 6 คืน TURKIYE WONDERFUL LAVENDER ตุรเคีย ลาเวนเดอร์ 9 วัน 6 คืน
  Highlights
  • ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชม 2 ม้าไม้ เมืองทรอย
  • พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
  • เที่ยวไม่เหนื่อยบินภายใน 1 เที่ยว  (Turkish Airlines)
  • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • นั่ง กระเช้าขึ้นสู่เนินเขา Pierre Loti Hill
  • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย 
  • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
  • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
  • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
  • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เอฟฟิซุส และ เปอร์กามัม
  • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE
  • พิเศษ 1 ปี มีครั้งเดียว ชมทุ่ง ลาเวนเดอร์ ที่สวยงามของตุรกี เริ่มกลางมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2565
  • เริ่มต้นที่ : 37,999.-
  • รหัสโปรแกรม : SMEU-TK1921
  • เดินทางช่วง : 1-9 / 3-11 กรกฎาคม 2565
  • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
  • สายการบิน :
  รายละเอียดโปรแกรม
  เงื่อนไขโปรแกรม