ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชม 2 ม้าไม้ เมืองทรอย
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
 • เที่ยวไม่เหนื่อยบินภายใน 1 เที่ยว  (Turkish Airlines หรือ Pegasus Airlines)
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
 • มัสยิดซิวเลย์มานีเย (Süleymaniye Mosque) เป็นมัสยิดหลวงของออตโตมัน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย 
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันเหลือซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE
 • " />

  โปรแกรมตุรเคีย LOVERS IN TURIYE

  ตุรเคีย LOVERS IN TURIYE ตุรเคีย LOVERS IN TURIYE ตุรเคีย LOVERS IN TURIYE
  Highlights
  • ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชม 2 ม้าไม้ เมืองทรอย
  • พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
  • เที่ยวไม่เหนื่อยบินภายใน 1 เที่ยว  (Turkish Airlines หรือ Pegasus Airlines)
  • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
  • มัสยิดซิวเลย์มานีเย (Süleymaniye Mosque) เป็นมัสยิดหลวงของออตโตมัน
  • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย 
  • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
  • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
  • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
  • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันเหลือซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
  • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE
  • เริ่มต้นที่ : 32,999.-
  • รหัสโปรแกรม : SMTR-W51940
  • เดินทางช่วง : สิงหาคม - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • สายการบิน :
  พีเรียดวันเดินทาง
  เลื่อน
  วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
  เต็ม
  10 ส.ค. - 17 ส.ค. 2565
  *-
  25 25 0 32,999.- 31,999.- 30,999.- 0.- 6,900.- -
  จอง 14 ก.ย. - 21 ก.ย. 2565
  *-
  25 15 10 32,999.- 31,999.- 30,999.- 0.- 6,900.- -
  จอง 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2565
  *-
  25 5 20 32,999.- 31,999.- 30,999.- 0.- 6,900.- -
  จอง 5 ต.ค. - 12 ต.ค. 2565
  *-
  25 6 19 32,999.- 31,999.- 30,999.- 0.- 6,900.- -
  จอง 12 ต.ค. - 19 ต.ค. 2565
  *-
  25 15 10 32,999.- 31,999.- 30,999.- 0.- 6,900.- -

  รายละเอียดโปรแกรม
  เงื่อนไขโปรแกรม