วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – ดานัง – เจ้าแม่กวนอิมหลินอึ่ง - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

วันที่สอง   พระราชวังไดโน้ย – นั่งรถ ซิโคล่ - ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

วันที่สาม         เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สี่             ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – ประเทศไทย

 

 

" />

โปรแกรมเวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พัก บานา ฮิลส์

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พัก บานา ฮิลส์ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พัก บานา ฮิลส์ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พัก บานา ฮิลส์
Highlights

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – ดานัง – เจ้าแม่กวนอิมหลินอึ่ง - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

วันที่สอง   พระราชวังไดโน้ย – นั่งรถ ซิโคล่ - ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

วันที่สาม         เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สี่             ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – ประเทศไทย

 

 

  • เริ่มต้นที่ : 13,990.-
  • รหัสโปรแกรม : SMVN-VZ1997
  • เดินทางช่วง : สิงหาคม - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน :
รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม