ทบิลิซี | ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา | ชมการแสดงพื้นเมืองของจอเจียร์ | ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ

มิสเคต้า | ป้อมอันนานูรี | คาซเบกี้ | บอร์โจมี | ล่องเรือชมความงามถ้ำโพรมิธีอุส | ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ

" />

โปรแกรมGRAND GEORGIA มหัศจรรย์ดินแดนธรรมชาติอันงดงาม แห่งเทือกเขาคอเคซัส

GRAND GEORGIA มหัศจรรย์ดินแดนธรรมชาติอันงดงาม แห่งเทือกเขาคอเคซัส GRAND GEORGIA มหัศจรรย์ดินแดนธรรมชาติอันงดงาม แห่งเทือกเขาคอเคซัส GRAND GEORGIA มหัศจรรย์ดินแดนธรรมชาติอันงดงาม แห่งเทือกเขาคอเคซัส
Highlights

ทบิลิซี | ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา | ชมการแสดงพื้นเมืองของจอเจียร์ | ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ

มิสเคต้า | ป้อมอันนานูรี | คาซเบกี้ | บอร์โจมี | ล่องเรือชมความงามถ้ำโพรมิธีอุส | ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ

  • เริ่มต้นที่ : 69,999.-
  • รหัสโปรแกรม : SMGG-TK2128
  • เดินทางช่วง : สิงหาคม - ตุลาคม 2566
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
28 ต.ค. - 4 พ.ย. 2566 25 25 0
75,999.-
75,999.-
74,999.- 73,999.- 9,990.- 8,900.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม