โปรแกรมGRAND GEORGIA ดินแดนธรรมชาติอันงดงาม แห่งเทือกเขาคอเคซัส PRO

GRAND GEORGIA ดินแดนธรรมชาติอันงดงาม แห่งเทือกเขาคอเคซัส PRO GRAND GEORGIA ดินแดนธรรมชาติอันงดงาม แห่งเทือกเขาคอเคซัส PRO GRAND GEORGIA ดินแดนธรรมชาติอันงดงาม แห่งเทือกเขาคอเคซัส PRO
Highlights

ชมปะติมากรรมอาลีและนีโน่ ที่จะเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที
ชมความงามของ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
ชมสะพานแห่งสันติภาพ ที่ออกแบบร่วมสมัย
ชมป้อมนาริกาลา และ อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย
ชมความงามของ วิหารสเวติสเคอเวรี
ชมความงามของ วิหารจวารี

  • เริ่มต้นที่ : 55,999.-
  • รหัสโปรแกรม : SMGG-TK2276
  • เดินทางช่วง : 27 กันยายน - 4 ตุลาค 2566
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • สายการบิน :
รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม