บทความ ท่องเที่ยว

สโตนเฮนจ์ หินปริศนา มหัศจรรย์ของโลก

สโตนเฮนจ์ ( Stonehenge ) 
หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่บนทุ่งหญ้ากว้างสลับกับเนินเขา หากจากตัวเมืองซอลส์เบอรี 13 กิโลเมตร ระหว่างทางจะผ่านอัมส์เบอรี เมืองเล็กๆเป็นประตูสู่สโตนเฮนจ์

สโตนเฮนจ์ มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นกลุ่มหินประหลาดซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงอายุของมันแล้ว คาดว่ากลุ่มกองหินประหลาดนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือ ในบริเวณที่ราบดังกล่าว ไม่ใช่บริเวณที่จะมีก้อนหินขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทำการชักลากแท่งหินยักษ์ทั้งหมด มาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากบริเวณที่เรียกว่า "ทุ่งมาล์โบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรเลยทีเดียว

การจัดเรียงแท่นหินคาดว่าเกิดขึ้นราว 2800 ปีก่อนคริสต์กาล บางกลุ่มว่าอาจนานกว่านั้นไปอีก 1000ปี โดยมีการขุดร่องวงกลม 56 หลุม อยู่นอกวงสุด แล้วฝังก้อนหินลงไป(ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว) หลังจากนั้นราว 2100 ปีก่อนคริสตกาล มีการนำหินสีน้ำเงิน 80 ก้อนจากเวลส์ มาเรียงเป็นวงกลม 2ชั้นด้านใน แล้วมีหินทรายขนาดใหญ่(หินซาร์เชน) จำนวน 30 แท่ง มาวางทับกับตำแหน่งหินสีน้ำเงินสองวงเดิม และมีวงหินทรายรูปเกือกม้าอยู่บริเวณด้านในสุด ส่วนการนำหินที่หนักอึ้งไปวางพาดไว้ด้านบนสุดนั้นยังเป็นปริศนา

ว่าทำได้อย่างไร เพราะน้ำหนักของหินแต่ละก้อนมีน้ำหนักถึง30กว่าตัน และในสมัยนั้นไม่น่าจะมัเครื่องมือ หรือเครื่องทุนแรงใดยกหินที่มีน้ำหนักมากขนาดนี้ขึ้นไปวางพาดไว้บนสุดได้

วัตถุประสงค์ในการสร้างวงหินนี้ มีการว่ากันไปตามความเชื่อต่างๆ

 - อินิโก โจนส์ สถาปนกในศตวรรษที่ 17 บอกว่าเป็นซากปรักหักพังของวิหารโรมันที่เข้ามาอังกฤษก่อนคริสตกาลก่อน

 - มีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีของพวกดรูอิต ซึ่งเป็นลัทธิบูชาพระอาทิตย์และบูชายัญมนุษย์ หรือไม่ก็บ่วงสรวงเทพเจ้า

- นักโบรารคดีเชื่อว่าเป็นที่ประกอบพิธีศพ ก่อนนำร่างไปฝังยังสุสานมูนดิน

- นักดาราศาสตร์เชื่อว่า คนโบราณสร้างเพื่อใช้เป็นปฏิทินโบราณ เพราะตำแหน่งของการวางขอองหินต่างๆตรงกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆของปีอย่างแม่นยำ

 

 

Recent Post