บทความ ท่องเที่ยว

น้ำตกสายฝน อูลูรู

ประเทศออสเตรเลีย (Australia) คืออีกหนึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวไม่แพ้ประเทศใดๆ ในโลก โดยเฉพาะที่ “อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา” (Uluṟu-Kata Tjuṯa National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย

น้ำตกสายฝน อูลูรู มหัศจรรย์ในหน้าฝน

uluru-waterfalls-6[6]

อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา เป็นอุทยานที่มีความพิเศษทางธรณีวิทยา คือ เด่นอยู่ท่ามกลางที่ราบทะเลทรายแดงแห้งแล้งอันกว้างใหญ่ไพศาลของออสเตรเลีย ตอนกลาง และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี 1987 โดยมี โขดหินอูลูรู (Uluru) หรือ หินแอร์ส (Ayers Rock) ที่มีสามารถเปลี่ยนสีได้ และคาตา ทจูทา (Kata Tjuṯa) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และยังเป็นส่วนของระบบความเชื่อทางประเพณีของสังคมที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง หนึ่งของโลก อีกด้วย

uluru-waterfalls-1[2]

นอก เหนือจากโขดหินที่มีวคามสำคัญทางประวัติศาสตร์และประเพณีโบราณของชาวอะบอริ จินแล้วนั้น อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทายังเป็นที่ตั้งของ “น้ำตกอูลูรู” (Uluru Waterfalls) น้ำตกที่คุณจะสามารถพบเห็นได้ในช่วงหน้าฝน ที่ไหลมากจากด้านบนภูเขา เมื่อน้ำที่ไหลลงมาเป็นน้ำตกแล้ว ก็จะค่อยๆ เหือดหายไปเมื่อฝนหยุด

uluru-waterfalls-8[3]

ดัง นั้น หากนักท่องเที่ยวจะมาชมความงามของนัำตกอูลูรู แนะนำให้มาในช่วงฤดูฝนจะได้เห็นความงามของน้ำตกมากที่สุด เพราะหากมาในช่วงฤดูอื่นอาจต้องผิดหวัง เพราะน้ำตกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากฝนเท่านั้น และน้ำตกจะค่อยๆ หายไปพร้อมฤดูฝนเช่นกัน

uluru-waterfalls-4[2]uluru-waterfalls-5[2]uluru-waterfalls-2[5]

Recent Post