โปรแกรมKAU120511-TG ออสเตรเลีย-เมลเบิร์น 5วัน3คืน

KAU120511-TG ออสเตรเลีย-เมลเบิร์น 5วัน3คืน KAU120511-TG ออสเตรเลีย-เมลเบิร์น 5วัน3คืน KAU120511-TG ออสเตรเลีย-เมลเบิร์น 5วัน3คืน
Highlights

เมลเบิร์น-อาคารรัฐสภา-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-วิหารเซนต์พอล-เฟดเดอเรชั่นสแควร์

เมลเบิร์น-เกรทโอเซี่ยนโรด-ทเวลฟ์ อโพสเทิล

เมลเบิร์น-แดนเดนอง-นั่งรถไฟไอน้ำยุคโบราณ-เกาะฟิลลิป

เมลเบิร์น-ตลาดควีนวิคตอเรีย

  • เริ่มต้นที่ : 65,999.-
  • รหัสโปรแกรม : -TG1829
  • เดินทางช่วง : เม.ย-มิ.ย. 2565
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 12 เม.ย. - 16 เม.ย. 3108 20 0 20 69,999.- 69,999.- 69,999.- 0.- 8,900.- -
จอง 20 เม.ย. - 24 เม.ย. 3108 20 0 20 65,999.- 65,999.- 65,999.- 0.- 8,900.- -
จอง 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 3108 20 0 20 69,999.- 69,999.- 69,999.- 0.- 8,900.- -
จอง 12 พ.ค. - 16 พ.ค. 3108 20 0 20 69,999.- 69,999.- 69,999.- 0.- 8,900.- -
จอง 25 พ.ค. - 29 พ.ค. 3108 20 0 20 65,999.- 65,999.- 65,999.- 0.- 8,900.- -
จอง 2 มิ.ย. - 6 มิ.ย. 3108 20 0 20 65,999.- 65,999.- 65,999.- 0.- 8,900.- -
จอง 23 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 3108 20 0 20 65,999.- 65,999.- 65,999.- 0.- 8,900.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม