Skywalk อัยเยอร์เวง

สวนหมื่นบุปผา

" />

โปรแกรมเบตง-หาดใหญ่ 3วัน2คืน

เบตง-หาดใหญ่ 3วัน2คืน เบตง-หาดใหญ่ 3วัน2คืน เบตง-หาดใหญ่ 3วัน2คืน
Highlights

Skywalk อัยเยอร์เวง

สวนหมื่นบุปผา

  • เริ่มต้นที่ : 5,555.-
  • รหัสโปรแกรม : PBTH-S-SL1891
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 19 ส.ค. - 21 ส.ค. 2565 16 0 16 6,555.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 16 ก.ย. - 18 ก.ย. 2565 16 0 16 6,555.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 19 ก.ย. - 21 ก.ย. 2565 16 0 16 6,555.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 29 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565 16 0 16 7,555.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม