โปรแกรมเชียงใหม่ มูเตลู SPECIAL PRICE 3วัน2คืน

เชียงใหม่ มูเตลู SPECIAL PRICE 3วัน2คืน เชียงใหม่ มูเตลู SPECIAL PRICE 3วัน2คืน เชียงใหม่ มูเตลู SPECIAL PRICE 3วัน2คืน
Highlights
  • เริ่มต้นที่ : 5,999.-
  • รหัสโปรแกรม : GSTH-N-SL1897
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 7 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 18 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 25 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 9 ก.ค. - 11 ก.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 24 ก.ค. - 26 ก.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 5 ส.ค. - 7 ส.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 16 ส.ค. - 18 ก.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 19 ส.ค. - 21 ส.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 27 ส.ค. - 29 ส.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 16 ก.ย. - 18 ก.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 23 ก.ย. - 25 ก.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 1 ต.ค. - 3 ต.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 7 ต.ค. - 9 ต.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 18 ต.ค. - 20 ต.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 29 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม