โปรแกรมเชียงราย แม่สลอง SPECIAL PRICE 3วัน2คืน

เชียงราย แม่สลอง SPECIAL PRICE 3วัน2คืน เชียงราย แม่สลอง SPECIAL PRICE 3วัน2คืน เชียงราย แม่สลอง SPECIAL PRICE 3วัน2คืน
Highlights
  • เริ่มต้นที่ : 5,999.-
  • รหัสโปรแกรม : GSTH-N-SL1898
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 25 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 5 ก.ค. - 7 ก.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 22 ก.ค. - 24 ก.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 3 ส.ค. - 5 ส.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 16 ส.ค. - 18 ส.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 27 ส.ค. - 29 ส.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 10 ก.ย. - 12 ก.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 8 ต.ค. - 10 ต.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 28 ต.ค. - 30 ต.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม