โปรแกรม เบตง SPECIAL PRICE 3วัน2คืน

 เบตง SPECIAL PRICE 3วัน2คืน  เบตง SPECIAL PRICE 3วัน2คืน  เบตง SPECIAL PRICE 3วัน2คืน
Highlights
  • เริ่มต้นที่ : 5,999.-
  • รหัสโปรแกรม : GSTH-S-SL1899
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 12 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 23 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 7 ก.ค. - 9 ก.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 18 ส.ค. - 20 ส.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 1 ก.ย. - 3 ก.ย. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -
จอง 28 ต.ค. - 30 ต.ค. 2565 16 0 16 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,500.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม