โปรแกรมน่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ SPECIAL PRICE 3วัน2คืน

น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ SPECIAL PRICE 3วัน2คืน น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ SPECIAL PRICE 3วัน2คืน น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ SPECIAL PRICE 3วัน2คืน
Highlights
  • เริ่มต้นที่ : 5,999.-
  • รหัสโปรแกรม : GSTH-N-SL1900
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2565
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 10 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 24 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 1 ก.ค. - 3 ก.ค. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 8 ก.ค. - 10 ก.ค. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 19 ส.ค. - 21 ส.ค. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 26 ส.ค. - 28 ส.ค. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 9 ก.ย. - 11 ก.ย. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 7 ต.ค. - 9 ต.ค. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -
จอง 28 ต.ค. - 30 ต.ค. 2565 8 0 8 5,999.- 0.- 0.- 0.- 2,000.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม