จุดเด่นทัวร์ " />

โปรแกรมMARVELOUS AUTUMN IN TURKIYE มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสี ตุรเคีย

MARVELOUS AUTUMN IN TURKIYE มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสี ตุรเคีย MARVELOUS AUTUMN IN TURKIYE มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสี ตุรเคีย MARVELOUS AUTUMN IN TURKIYE มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสี ตุรเคีย
Highlights

จุดเด่นทัวร์

 • ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชม 2 ม้าไม้ เมืองทรอย
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
 • เที่ยวไม่เหนื่อยบินภายใน 1 เที่ยว  (Turkish Airlines)
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • เยี่ยมชม มัสยิดซิวเลย์มานีเย (Süleymaniye Mosque) เป็นมัสยิดหลวงของออตโตมัน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส   นั่ง กระเช้าขึ้นสู่เนินเขา Pierre Loti Hill
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย 
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เอฟฟิซุส และ เปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE
 • เริ่มต้นที่ : 38,900.-
 • รหัสโปรแกรม : SMTR-TK1999
 • เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2565
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 3 ต.ค. - 11 ต.ค. 2565 24 0 24 39,900.- 38,900.- 37,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 10 ต.ค. - 18 ต.ค. 2565 24 4 20
40,900.-
40,900.-
39,900.- 38,900.- 0.- 7,900.- -
เต็ม
13 ต.ค. - 21 ต.ค. 2565 24 24 0
40,900.-
40,900.-
39,900.- 38,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 3 พ.ย. - 11 พ.ย. 2565 24 4 20
38,900.-
38,900.-
37,900.- 37,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 7 พ.ย. - 15 พ.ย. 2565 24 0 24
38,900.-
38,900.-
37,900.- 37,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 17 พ.ย. - 25 พ.ย. 2565 24 0 24
38,900.-
38,900.-
37,900.- 37,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 21 พ.ย. - 29 พ.ย. 2565 24 0 24
38,900.-
38,900.-
37,900.- 37,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 5 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2565 24 0 24
40,900.-
40,900.-
39,900.- 38,900.- 0.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม