โปรแกรมตุรเคีย ลาเวนเดอร์ WONDERFUL LAVENDER IN TURKIYE SUPER SAVE สิงหาคม

ตุรเคีย ลาเวนเดอร์ WONDERFUL LAVENDER IN TURKIYE SUPER SAVE สิงหาคม ตุรเคีย ลาเวนเดอร์ WONDERFUL LAVENDER IN TURKIYE SUPER SAVE สิงหาคม ตุรเคีย ลาเวนเดอร์ WONDERFUL LAVENDER IN TURKIYE SUPER SAVE สิงหาคม
Highlights

จุดเด่นทัวร์

 • พิเศษ 1 ปี มีครั้งเดียว ชมทุ่ง ลาเวนเดอร์ ที่งดงามของตุรกี กลางมิถุนายน – สิงหาคม 2566
 • ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชมม้าไม้ เมืองทรอย
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว 6 คืน (พิเศษพัก...คัปปาโดเกีย 2 คืน)
 • บินตรงไม่เหนื่อยสายการบิน 5 ดาว Turkish Airlines
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย (ซื้อทัวร์ ขึ้นบอลลูนชมวิว)
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม สุสานอตาเติร์ก สุสานที่เก็บร่างของผู้นำที่เปลี่ยนแปลงชาติตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE
 • นำชม Galata Tower หอคอยแห่งพระคริสต์ และช้อปปิ้งแหล่งใหม่ Galataport Shopping
 • เริ่มต้นที่ : 29,999.-
 • รหัสโปรแกรม : SMTR-TK2120
 • เดินทางช่วง : สิงหาคม 2566
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน :
รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม