จุดเด่นทัวร์ " />

โปรแกรมWOW ! SUPER SAVE มหัศจรรย์ ตุรเคีย ฤดูหนาว WONDERFUL WINTER IN TURKIYE NOV 2023

WOW ! SUPER SAVE มหัศจรรย์ ตุรเคีย ฤดูหนาว WONDERFUL WINTER IN TURKIYE NOV 2023 WOW ! SUPER SAVE มหัศจรรย์ ตุรเคีย ฤดูหนาว WONDERFUL WINTER IN TURKIYE NOV 2023 WOW ! SUPER SAVE มหัศจรรย์ ตุรเคีย ฤดูหนาว WONDERFUL WINTER IN TURKIYE NOV 2023
Highlights

จุดเด่นทัวร์

 • ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชม 2 ม้าไม้ เมืองทรอย
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว 6 คืน (พิเศษพัก...คัปปาโดเกีย 2 คืน)
 • บินตรงไม่เหนื่อยสายการบิน Turkish Airlines
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย (ซื้อทัวร์ ขึ้นบอลลูนชมวิว)
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)ท
 • ชม สุสานอตาเติร์ก สุสานที่เก็บร่างของผู้นำที่เปลี่ยนแปลงชาติตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE
 • นำชม Galata Tower หอคอยแห่งพระคริสต์ และช้อปปิ้งแหล่งใหม่ Galataport Shopping
 • เริ่มต้นที่ : 29,999.-
 • รหัสโปรแกรม : SMTR-TK2809
 • เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 2566
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน :
รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม