โปรแกรมมหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสี WONDERFUL AUTUMN IN TURKIYE SUPER SAVE OCT 2023

มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสี WONDERFUL AUTUMN IN TURKIYE SUPER SAVE OCT 2023 มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสี WONDERFUL AUTUMN IN TURKIYE SUPER SAVE OCT 2023 มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสี WONDERFUL AUTUMN IN TURKIYE SUPER SAVE OCT 2023
Highlights
 • ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชมม้าไม้ เมืองทรอย
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว 6 คืน (พิเศษพัก...คัปปาโดเกีย 2 คืน)
 • บินตรงไม่เหนื่อยสายการบิน 5 ดาว Turkish Airlines
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย (ซื้อทัวร์ ขึ้นบอลลูนชมวิว) 
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม สุสานอตาเติร์ก สุสานที่เก็บร่างของผู้นำที่เปลี่ยนแปลงชาติตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี 
 • ทะเลสาบโกลจุก (Golcuk Lake) ทะเลสาบน้ำจืด  ที่สวยงดงาม
 • ซาฟรานโบลู (Safranbolu) เมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม  
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย 
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE
 • นำชม Galata Tower หอคอยแห่งพระคริสต์ และช้อปปิ้งแหล่งใหม่ Galataport Shopping
 • เริ่มต้นที่ : 29,999.-
 • รหัสโปรแกรม : SMTR-TK2981
 • เดินทางช่วง : ตุลาคม 2566
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน :
พีเรียดวันเดินทาง
เลื่อน
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
11 ต.ค. - 19 ต.ค. 2566
*วันสวรรคต
25 25 0
36,999.-
36,999.-
36,999.- 36,999.- 0.- 7,999.- -
เต็ม
15 ต.ค. - 23 ต.ค. 2566
*ปิดเทอม
25 25 0
35,999.-
35,999.-
35,999.- 35,999.- 0.- 7,999.- -
เต็ม
18 ต.ค. - 26 ต.ค. 2566
*วันปิยะ
25 25 0
36,999.-
36,999.-
36,999.- 36,999.- 0.- 7,999.- -
เต็ม
24 ต.ค. - 1 พ.ย. 2566
*SUPER SAVE
25 25 0
29,999.-
29,999.-
29,999.- 29,999.- 0.- 7,999.- -
จอง 25 ต.ค. - 2 พ.ย. 2566
*SAVE
25 5 20
32,999.-
32,999.-
32,999.- 32,999.- 0.- 7,999.- -
เต็ม
28 ต.ค. - 5 พ.ย. 2566
*SAVE
25 25 0
31,999.-
31,999.-
31,999.- 31,999.- 0.- 7,999.- -
จอง 30 ต.ค. - 7 พ.ย. 2566
*SAVE
25 3 22
32,999.-
32,999.-
32,999.- 32,999.- 0.- 7,999.- -

รายละเอียดโปรแกรม
เงื่อนไขโปรแกรม