เส้นทาง เวียดนาม

เริ่มต้น 12,899.-
Code : VWVN-VZ1889

ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน บิน VZ JUN-OCT 2022

มิถุนายน - ตุลาคม 2565
Download File :
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
2 - 5 มิถุนายน 2565 24 0 24 14,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
4 - 7 มิถุนายน 2565 24 0 24 14,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
11 - 14 มิถุนายน 2565 24 0 24 13,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
18 - 21 มิถุนายน 2565 24 0 24 13,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
23 - 26 มิถุนายน 2565 24 24 0
13,899.-
13,899.-
13,899.- 13,899.- 0.- 4,900.- -
25 - 28 มิถุนายน 2565 24 4 20
13,899.-
13,899.-
13,899.- 13,899.- 0.- 4,900.- -
10 - 13 กรกฎาคม 2565 24 0 24 12,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
16 - 19 กรกฎาคม 2565 24 0 24 13,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
23 - 26 กรกฎาคม 2565 24 0 24 13,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
28 - 31 กรกฎาคม 2565 24 0 24 14,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
20 - 23 สิงหาคม 2565 24 0 24 13,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
27 - 30 สิงหาคม 2565 24 0 24 13,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
24 - 27 กันยายน 2565 24 0 24 13,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
29 - 2 ตุลาคม 2565 24 0 24 13,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
6 - 9 ตุลาคม 2565 24 0 24 13,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
13 - 16 ตุลาคม 2565 24 0 24 14,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -
23 - 25 ตุลาคม 2565 24 0 24 14,899.- 0.- 0.- 0.- 4,900.- -


เริ่มต้น 12,990.-
Code : LGVN-VZ1884

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4D3N BY VZ

มิถุนายน - ตุลาคม 2565
Download File :
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
26 - 29 มิถุนายน 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
17 - 20 กรกฎาคม 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
24 - 27 กรกฎาคม 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
21 - 24 สิงหาคม 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
11 - 14 กันยายน 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
25 - 28 กันยายน 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
9 - 12 ตุลาคม 2565 15 0 15 12,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -
23 - 26 ตุลาคม 2565 15 0 15 14,990.- 0.- 0.- 0.- 5,000.- -


Download File :


Download File :

โปรแกรมแนะนำ

เริ่มต้น 27,999.-

Lovers in Turkey 8 วัน 6 คืน

เมษายน-มิถุนายน 2565