เส้นทาง ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 42,888.-
Code : JP-XJ1839

XJ004 TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N ซุปตาร์ ฮานะโคเอ็น BigSize

มิ.ย.-ก.ย. 2565
Download File :
วันเดินทางไป-กลับ Group จองแล้ว ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
3 - 9 มิถุนายน 2565 20 0 20 51,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -
5 - 11 มิถุนายน 2565 20 0 20 51,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -
8 - 14 มิถุนายน 2565 20 0 20 51,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -
10 - 16 มิถุนายน 2565 20 0 20 51,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -
12 - 18 มิถุนายน 2565 20 0 20 51,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -
15 - 21 มิถุนายน 2565 20 0 20 42,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -
17 - 23 มิถุนายน 2565 20 0 20 51,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -
19 - 25 มิถุนายน 2565 20 0 20 51,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -
22 - 28 มิถุนายน 2565 20 0 20 51,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -
24 - 30 มิถุนายน 2565 20 0 20 51,888.- 51,888.- 51,888.- 0.- 12,000.- -


โปรแกรมแนะนำ